PHOto blackwihte A

ทางเราเชื่อว่างานแต่งงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก แล้วเป็นวันประสบการณ์ที่สำคัญในช่วงชีวิต แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานคุณก็ยังคงจำได้อยู่เสมอมา

แล้วทางเราเชื่อว่ารูปภาพของเรา หรือ ถ่ายวีดีโอเป็นภาพยนตร์ ก็จะทำให้คุณมีความสุขได้ ทางเราก็มีความสุขได้เช่นเดียวกัน แล้วยังเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้ทำงานด้วย เราจะไม่ทิ้งรูปของพวกคุณ เพื่อที่ให้รูปของคุณจะทำให้เราเดินหน้าวต่อไป A Bryan Photo